Polityka Prywatności

Regulamin przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Magdalena Tarała prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Patentowa Magdalena Tarała z siedzibą ul. Wolska 11A, 20-411 Lublin, z którym w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail info@kancelariapatenty.pl.

Kancelaria przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji usług zleconych przez Klientów – zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679.

Dane osobowe podane przez Klienta przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego będą przetwarzane, na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679.

Kancelaria nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom i nie prowadzi kampanii marketingowych.

Dane osobowe będą przechowywane celem umożliwienia w przyszłości kontaktu w sprawach związanych z usługami zrealizowanymi na rzecz Klientów.

Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz usunięcia jego danych z zasobów Kancelarii. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, zgodę tę można wycofać w dowolnym czasie.