Oferta

Zakres usług

Twój pomysł może mieć różną formę ochrony

Transparent model cars car on the background of the drawing.,3d render

Patent

Patent uzyskuje się poprzez zgłoszenie wynalazku do odpowiedniego urzędu. Dokumentem chroniącym wynalazek jest patent. Zabrania on innym komercyjnego stosowania Państwa wynalazku, a więc chroni np. przed nieuprawnionym kopiowaniem technologii czy sprzedażą produktów według Państwa pomysłu. Wynalazek chroniony patentem zapewnia stabilną pozycję wśród konkurencji i stanowi konkretną wartość - można samemu czerpać z niego korzyści lub udzielić innym podmiotom licencji (zezwolenia) na korzystanie z niego. Patent można uzyskać, gdy wynalazek spełnia następujące kryteria:

Znak towarowy

Znak towarowy to logo Państwa przedsiębiorstwa, firmy czy oznaczenie oferowanego produktu lub np. stosowana domena internetowa. Zadaniem znaków towarowych jest wyróżnienie Państwa i Państwa produktów na rynku. Kojarząc znak towarowy z Państwa towarem lub usługą, konsumenci wiedzą, od kogo kupują i jakiej jakości mogą się spodziewać.

Photogenica-PHX35093817

Monitorowanie znaków

Monitorowanie znaków towarowych polega na stałym kontrolowaniu nowych zgłoszeń wpływających do Urzędu Patentowego. Znaki zgłoszone do rejestracji, zanim zostaną zarejestrowane są publikowane na okres 3 miesięcy i jest to tzw. okres sprzeciwowy. Jeśli przedsiębiorca stwierdzi, że zgłoszony znak jest tożsamy albo podobny do jego znaku, może uniemożliwić jego rejestrację. W tym celu składa się wniosek sprzeciwowy. Ponieważ jednak okres publikacji jest krótki, czasu na interwencję jest niewiele i łatwo przeoczyć termin. Systematyczne monitorowanie znaku jest więc istotne dla szybkiego i skutecznego zapobieżenia ewentualnej rejestracji przez konkurenta znaku podobnego do naszej nazwy. Późniejsze unieważnienie znaku jest procedurą znacznie bardziej skomplikowaną, dlatego zalecana jest regularna kontrola nowych zgłoszeń. Rzecznik patentowy pomaga skutecznie, regularnie i przede wszystkim efektywnie monitorować znaki, jednocześnie doradzając i szacując ryzyko.

Wzór przemysłowy

Wzór przemysłowy - design - jest to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Wzór użytkowy

Wzór użytkowy to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy pozwala na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. Bywa nazywany „małym wynalazkiem” ponieważ pomiędzy wynalazkiem a wzorem użytkowym istnieje wiele zbieżności. Jednakże w odróżnieniu od wynalazków nie muszą spełniać wymogu poziomu wynalazczego. Ochronie podlegają nawet, gdy dla znawcy w sposób oczywisty wynikają ze stanu techniki.

Skorzystali z naszych usług