Nasz zespół

Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby Państwa odbiór świadczonych przez nas usług był najlepszą wizytówką naszej Kancelarii.

Kancelarię reprezentują

Magdalena Tarała

Rzecznik Patentowy

Kwalfikacje rzecznika petentowego w Polsce uzyskała w 2009 roku (numer wpisu na listę 3268). Jest profesjonalnym rzecznikiem przed OHIM w Alicante, Hiszpania - wspólnotowe znaki i wzory przemysłowe (numer wpisu 58670).

Ukończyła studia z zakresu budownictwa na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej oraz prawnicze studia podyplomowe z zakresu prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2012 roku reprezentuje Kancelarię pod własnym nazwiskiem. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim w procedurze krajowej i międzynarodowej. 

Lucjan Kalita

Rzecznik Patentowy

Posiada kwalfikacje rzecznika patentowego w Polsce (numer wpisu na listę 1940). Jest rzecznikiem patentowym europejskim przed Europejskim Urzędem Patentowym (nr wpisu 00146960) oraz profesjonalnym rzecznikiem przed OHIM w Alicante, Hiszpania - wspólnotowe znaki i wzory przemysłowe (numer wpisu 27535)


Ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracował jako konstruktor w WSK Mielec, WSK Świdnik oraz w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Samochodów Dostawczych przy Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie.