PATENTY
WZORY PRZEMYSŁOWE
WZORY UŻYTKOWE
ZNAKI TOWAROWE

 

Znak towarowy

Znak towarowy to logo Państwa przedsiębiorstwa, Państwa firma czy oznaczenie oferowanego przez Państwo produktu lub usługi albo stosowana domena internetowa. Zadaniem znaków towarowych jest wyróżnienie Państwa i Państwa produktów na rynku. Kojarząc znak towarowy z Państwa towarem lub usługą, konsumenci wiedzą, od kogo kupują
i jakiej jakości mogą się spodziewać.
Uzyskanie prawa wyłącznego na znak towarowy pozwoli Państwu na wyłączne czerpanie korzyści ze swojego produktu czy usługi, umocni Państwa pozycję na rynku i pozwoli zapobiec bezprawnemu nadużywaniu Państwa nazwy przez innych. Prawo ochronne jednoznacznie stwierdza istnienie prawa do znaku i nieraz pozwala na uniknięcie kosztownych
i czasochłonnych procesów sądowych.

 


 

Ochrona Prawna

 
Aby uzyskać ochronę dla swojego znaku towarowego, należy go zarejestrować. Rejestrując go w Urzędzie Patentowym RP uzyskają Państwo ochronę na terenie Polski, w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (ang. OHIM) w Alicante, Hiszpania - na terenie Unii Europejskiej. By znak był chroniony również w innych krajach świata, można skorzystać z procedury zgłoszenia w trybie Porozumienia Madryckiego.

 
Prawo ochronne udzielane jest na 10 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy ochronne.


 

O KANCELARIIZAKRES USŁUGOPIS USŁUGLINKIKONTAKT