ZAKRES USŁUG
 Zakres usług:

 
Uzyskiwanie praw wyłącznych takich jak:
-   prawa ochronne na wzory użytkowe

-   rejestracje znaków towarowych:
           •    krajowe, w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP)
           •    na terenie Unii Europejskiej, w Urzędzie ds. Harmonizacji rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, Hiszpania 
           •      międzynarodowe, World Intellectual Property Organisation (WIPO), w Genewie, Szwajcaria

-   rejestracje wzorów przemysłowych:
           •    w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), skuteczne na terytorium Polski
           •    w Urzędzie ds. Harmonizacji rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, Hiszpania – skuteczne na terytorium całej Unii Europejskiej

- poszukiwania w zakresie patentów i znaków towarowych

- licencje

- doradztwo w zakresie praw własności przemysłwej

- reprezentacja przed UPRP w sprawach sprzeciwów

- reprezentacja przed UPRP w sprawach o uniewaznienie lub wygaszenie

- pomoc w zakresie sporów sądowych - m. in. w zakresie: naruszeń patentów, zarejestrowanych znaków towarowych, wzorów przemysłowych, nieuczciwej konkurencji itp.

- patenty na wynalazki

 
 
O KANCELARIIZAKRES USŁUGOPIS USŁUGLINKIKONTAKT