ZNAKI TOWAROWE
WZORY PRZEMYSŁOWE
WZORY UŻYTKOWE
PATENTY

 

Patent uzyskuje się poprzez zgłoszenie wynalazku do odpowiedniego urzędu.
D
okumentem chroniącym wynalazek jest patent. Zabrania on innym komercyjnego stosowania Państwa wynalazku, a więc chroni np. przed nieuprawnionym kopiowaniem technologii czy sprzedażą produktów według Państwa pomysłu. Wynalazek chroniony patentem zapewnia stabilną pozycję wśród konkurencji i stanowi konkretną wartość - można samemu czerpać z niego korzyści lub udzielić innym podmiotom licencji (zezwolenia) na korzystanie z niego. Patent można uzyskać, gdy wynalazek spełnia następujące kryteria:   

-  jest nowy, czyli nikt się o nim nie dowiedział, ani nie został nigdzie opublikowany;

-  posiada poziom wynalazczy, czyli nie jest oczywisty dla fachowca w danej dziedzinie;

- daje się stosować przemysłowo, co oznacza, że nadaje się do stosowania w jakiejkolwiek działalności przemysłowej.

Zgłoszenie zawiera:

-   opis wynalazku wraz przedstawianiem problemu do rozwiązania na tle aktualnego stanu techniki (czyli tego, co aktualnie jest znane w dziedzinie dotyczącej rozwiązania);

-   zastrzeżenia, czyli wyszczególnienie, co dokładnie ma być chronione;

-   przykłady wykonania;

-   ilustracje. 

Ponieważ zarówno postać zgłoszenia patentowego jak i sama procedura zgłoszeniowa musi odpowiadać pewnym ustalonym wymogom, dobrze jest powierzyć sporządzenie takiego zgłoszenia rzecznikowi patentowemu. Posiada on odpowiednią wiedzę i z mocy prawa upoważniony jest do profesjonalnego reprezentowania swoich klientów w tym zakresie.

Procedury uzyskania patentu

Na wynalazek zgłoszony do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej można uzyskać patent na terenie Polski – w trybie krajowym.
W przeciągu 12 miesięcy od daty zgłoszenia ochronę można rozszerzyć na inne państwa.

By uzyskać ochronę za granicą dokonuje się zgłoszenia międzynarodowego w trybie PCT (Patent Cooperation Treaty).
Patent w państwach europejskich można uzyskać poprzez zgłoszenie wynalazku do EPO (European Patent Office).

O KANCELARIIZAKRES USŁUGOPIS USŁUGLINKIKONTAKT