NASZ ZESPÓŁ

 Kancelarię reprezentują:

 - RZECZNIK PATENTOWY mgr inż. Lucjan Kalita

Posiada kwalfikacje rzecznika patentowego w Polsce (numer wpisu na listę 1940). Jest rzecznikiem patentowym europejskim przed Europejskim Urzędem Patentowym (nr wpisu 00146960) oraz profesjonalnym rzecznikiem przed OHIM w Alicante, Hiszpania - wspólnotowe znaki i wzory przemysłowe (numer wpisu 27535)


Ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracował jako konstruktor w WSK Mielec, WSK Świdnik oraz w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Samochodów Dostawczych przy Fabryce Samochodów Cię
żarowych w Lublinie.

   
 
 - RZECZNIK PATENTOWY mgr inż. Magdalena Tarała                                                               

Kwalfikacje rzecznika petentowego w Polsce uzyskała w 2009 roku (numer wpisu na listę 3268). Jest profesjonalnym rzecznikiem przed OHIM w Alicante, Hiszpania - wspólnotowe znaki i wzory przemysłowe (numer wpisu 58670).

Ukończyła studia z zakresu budownictwa na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej oraz prawnicze studia podyplomowe z zakresu prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2012 roku reprezentuje Kancelarię pod własnym nazwiskiem. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim w procedurze krajowej i międzynarodowej. 
                          

 

 

O KANCELARIIZAKRES USŁUGOPIS USŁUGLINKIKONTAKT